Logo Gmina Błędów

Położenie

Gmina Błędów leży w centralnej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie grójeckim. Odległość od Warszawy i międzynarodowego lotniska wynosi ok. 50 km. Pod względem geograficznym Gmina Błędów, w aktualnych granicach, położona jest w południowo-zachodniej części Mazowsza, w powiecie grójeckim. Północne krańce jej obszaru znajdują się w odległości około 50 km, a południowe około 70 km od Centrum Warszawy. Gmina Błędów nie zalicza się do bezpośredniej strefy oddziaływania aglomeracji stołecznej. Od Grójca, który jest miastem powiatowym oddalona jest o około 15 km. Granice gminy nie mają naturalnego charakteru, a są wytyczone wzdłuż granic władania.


Obszar gminy graniczy:

- Od północy: z gminami Mszczonów i Pniewy
- Od wschodu: z gminą Belsk Duży
- Od południa: z gminą Mogielnica
- Od zachodu: jednocześnie granica woj. mazowieckiego z województwem łódzkim) z gminami Sadkowice i Biała Rawska

Pod względem fizjograficznym, zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną, wg J. Kondrackiego (1978, 1988, 1994) obszar gminy położony jest w całości na Nizinie Mazowiecko - Podlaskiej w granicach subregionu nazwanego Wysoczyzną Rawską, zwaną tez Południowo – Mazowiecką. Jest to równina denudacyjna o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Zbudowana jest z glin morenowych i żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Formy rzeźby są silnie zmodyfikowane przez procesy peryglacyjne zlodowacenia bałtyckiego. Najwyżej wzniesiony punkt występuje poza granicą gminy w okolicach Mszczonowa (210m npm.) w pobliżu północnego skłonu wysoczyzny. 

Powierzchnia Gminy stanowi znaczny udział w ogólnej powierzchni całego powiatu grójeckiego i wynosi 13.523 ha. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wynosi 12.040 ha, co stanowi 89%.

Gmina Błędów jest typowym rejonem sadowniczym, posiada największy procentowy udział w produkcji owoców w rejonie grójecko-wareckim, około 28%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,30 ha. Liczba gospodarstw – 2 000, zaś liczba podmiotów gospodarczych stanowi liczbę 356.

Ogólna liczba mieszkańców stanowi 8278 osób. Stopień bezrobocia w Gminie w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi 5%, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy wynosi 3%.

W 1997 roku została przeprowadzona telefonizacja całego obszaru Gminy. Automatyczna centrala telefoniczna umożliwia bezpośrednie połączenie z całą Polską i Światem.

W 1998 roku podjęto na większą skalę działania proekologiczne, mianowicie udało się rozwiązać problem gospodarki ściekowej w kilku wsiach, gdzie zostało wybudowanych 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa takich oczyszczalni we wsiach naszej Gminy ma uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne ze względu na rozproszoną zabudowę wsi.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.