Logo Gmina Błędów

Opieka zdrowotna

Opieka medyczna na terenie Gminy Błędów

Informujemy, że SP ZOZ w Błędowie świadczy usługi medyczne dla mieszkańców z terenu gminy oraz dla wszystkich którzy złożą deklarację do lekarza SP ZOZ Błędów.  Z dniem 1 stycznia Poradnia Lekarza Rodzinnego – Pana J. Smoleńskiego połączona została z SP ZOZ. Pacjenci, którzy nie złożyli jeszcze nowych deklaracji zapisu do lekarza, pielęgniarki i położnej poz mogą w dalszym ciągu składać w/w deklaracje.

Opieka medyczna świadczona jest w 3 ośrodkach zdrowia: Błędowie, Wilkowie i Lipiu. Świadczenia lekarskie  we wszystkich Ośrodkach Zdrowia dostępne są  5 razy w tygodniu:

- Błędowie lekarz przyjmuje codziennie od godziny 8 do 18-tej

 Tel. 48 668 00 86

 

- w Wilkowie: poniedziałek i piątek w godz. 13-18, zaś wtorek, środa i czwartek w godz. 8-13

Tel: 48 668 15 76

 

- w Lipiu: poniedziałek i wtorek od 11.30 do 14.30,  środa 12.30 do 15, czwartek 15-18, piątek od 11.30 do 14.30.

Tel: 48 668 10 27

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

 1. w PCM w Grójcu - Tel: 48 664 93 60
 2. w SP ZOZ Nowe Miasto n/Pilicą Tel. 48 674 38 09

E-RECEPTA

 

W ośrodkach wystawiane są elektroniczne recepty, popularnie zwanych e-receptami. Od teraz, by wykupić lek przepisany przez lekarza, możemy posłużyć się w aptece czterocyfrowym kodem, który możemy uzyskać dzwoniąc do ośrodków zdrowia, po wcześniejszym „zamówieniu” recepty. Recepta może zostać wystawiona bez wizyty pacjenta w gabinecie.

Główną zaletą e-recepty jest to, że nie będzie można jej zgubić ani zniszczyć.

Korzyści z e-recepty dla pacjenta to nie tylko wygoda i czytelność wystawionego dokumentu, ale także możliwość wykupienia każdego leku w innej aptece bez konieczności sporządzania odpisu i bez utraty refundacji.

 

 

 

 

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

 1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
 1. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);
 1. dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
 1. dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;
 1. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 1. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);
 1. dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
 1. dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
 • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

 1. dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
 1. dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.
 1. dla członka rodziny ubezpieczonego:
 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

 1. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Jeśli jesteś osobą, która:

 • ukończyła szkołę ponadgimnazjalną lub została skreślona z listy uczniów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 6 (sześć) miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;
 • ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci przez 4 (cztery) miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;
 • ma zawieszone prawo do renty socjalnej - w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ważne! Jeśli Twoje prawo do świadczeń wygasło, a chcesz nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z innego tytułu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musisz uzyskać prawo do ubezpieczenia np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub być zgłoszonym jako członek rodziny. Jeżeli tego nie uczynisz, możesz ponieść koszty udzielonych świadczeń.

 

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.