Logo Gmina Błędów

Gospodarka odpadami

Podstawowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Błędów

- każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie do 14 dni od dnia, w którym nieruchomość zostanie zamieszkała.;

- deklarację można pobrać ze strony internetowej gminy pod zakładką: „do pobrania”

- opłata wynosi 20 zł od osoby za jeden miesiąc, zarówno za małe dzieci jak i seniorów, płatna z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca;

- każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny numer konta oraz książeczkę do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- każda zmiana liczby mieszkańców musi być zgłoszona w postaci korekty deklaracji najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca następującego po tej zmianie;

- właściciele nieruchomości letniskowych również składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym, że opłata jest ryczałtowa i wynosi 150 zł na rok, płatne do 30 czerwca każdego roku;

- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w gminie Błędów odbywa się zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce: „Terminarz wywozu śmieci”;

- odpady odbierane są dwa razy w miesiącu;

- w przypadku nieodebrania prawidłowo segregowanych odpadów w dniu wynikającym z harmonogramu, należy zgłosić taki przypadek niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego do Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 48-66-80-645;

- w przypadku złej segregacji odpadów, nie zostaną one odebrane od właściciela nieruchomości oraz dołączona zostanie do nich naklejka z informacją o złej segregacji;

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregowania odpadów, bez możliwości wyboru opcji bez segregacji;

- stwierdzenie na podstawie zgromadzonych dowodów, że właściciel nieruchomości uchyla się od obowiązku segregowania odpadów będzie skutkować postępowaniem administracyjnym i nałożeniem na właściciela nieruchomości kary w postaci trzykrotnie podwyższonej opłaty miesięcznej;

- odpady zbieramy w workach i dzielimy na frakcje:
* worek zielony: szkło
* worek niebieski: papier i tektura
* worek żółty: plastik i metal
* worek lub pojemnik czarny: odpady zmieszane (nienadające się do recyklingu)
* worek brązowy lub kompostownik: odpady biodegradowalne;

- do dyspozycji mieszkańców gminy jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy targowisku gminnym w Błędowie otwarty w godzinach:

* poniedziałek  8:00 – 15:30
* środa             8:00 – 15:30
* piątek            10:00 – 18:00

- do PSZOK-u można przywozić wszystkie selektywnie zbierane odpady w gospodarstwach domowych, między innymi: szkło, papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady z metali, odpady BIO, przeterminowane leki, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny; elektroniczny; AGD, lodówki i zamrażarki (wyłącznie z kompletnymi podzespołami chłodniczymi), odpady wielkogabarytowe, budowlane (w ilości do 0,5 mna rok), opony do sam. osobowych (5 szt. rocznie z nieruchomości), popiół, tekstylia, styropian opakowaniowy;

- warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest: złożona deklaracja w gminie Błędów oraz dowód wpłaty za odpady na bieżący miesiąc;

- PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

-właścicielowi nieruchomości na której odpady biodegradowalne zagospodarowywane są w kompostowniku przydomowym, przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 zł od osoby;

- aby uzyskać zniżkę z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w celu uzyskania innych informacji dotyczących gospodarki odpadami prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 48-66-80-645.

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.